Bedrijfs – of ziekenhuis gebonden helihavens opereren nog steeds op basis van een BIGNAL vergunning

31 december 2018

De provincies schijnen erg veel problemen te hebben met het overzetten van een aantal vergunningen voor de exploitatie van een bedrijfs – of ziekenhuis gebonden helihaven, die vóór 2009 onder het regime van het Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen, (beter bekend als het BIGNAL), tot stand waren gekomen, naar een bij provinciale verordening af te geven luchthavenbesluit. Volgens de overgangswet uit 2008, die de overgang van de BIGNAL besluiten naar een luchthavenregeling of luchthavenbesluit juridisch regelt, hadden alle daarvoor in aanmerking komende helihavens al in het jaar 2011 moeten zijn voorzien van een provinciaal luchthavenbesluit.
Nu, eind 2018 moeten nog steeds BIGNAL vergunningen voor een aantal bestaande helihavens worden getransformeerd naar een provinciaal luchthavenbesluit. Gelukkig wordt in de genoemde overgangswet geregeld dat alle bestaande BIGNAL besluiten onverminderd van kracht blijven totdat de provincie een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit heeft afgegeven.
Naar mijn mening had het Rijk deze taak nooit moeten afstaan aan de provincies., waar in de meeste gevallen de luchtvaarttechnische expertise ontbreekt.

Comments are closed.

Spring naar toolbar