Over Ons

History

 

Wim Dijksterhuis besloot na zijn pre -pensionering in 2004 zijn kennis beschikbaar te stellen voor de luchtvaartsector en richtte in 2004 zijn bedrijf Aviation Support op.
Hij heeft nu meer dan 45 jaar werkervaring in de burgerluchtvaart, waarvan 22 jaar als inspecteur bij de Rijksluchtvaartdienst (Luchtvaartinspectie), waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van luchthavens / vliegvelden , helihavens en  helikopterdekken on – en offshore en aan boord van schepen en met de afgifte van vergunningen voor incidentele helikopterlandingen. Van 1982 tot 2004 is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling en totstandkoming van ongeveer 45 zakelijke of bedrijfsgebonden helihavens en 36 helihavens bij ziekenhuizen. Ook was hij namens de luchtvaartinspectie samen met de ANWB Medical Air Assistance betrokken bij alle voorbereidingen voor de eerste opzet van de traumahelikopterdienst die destijds is gestart vanaf het VU ziekenhuis Amsterdam. Nadat in 2009 de vergunningverlening voor de luchtvaartinfrastructuur, waaronder alle bestaande en nieuw te ontwikkelen helihavens, van het Rijk werden overgeheveld naar de Provincies,  houdt hij zich actief bezig met het adviseren en begeleiden van het omzetten van de “oude”vergunningen naar een luchthavenregeling of luchthavenbesluit van de provincie.

Hij was houder van een commercieel vliegbrevet helikopters ( CPL / H) en was ook in het bezit van een privé- vliegbrevet  (PPL) voor vleugelvliegtuigen. In de periode dat hij voor de Rijksluchtvaartdienst werkzaam was heeft hij naast de regelgeving voor helihavens en vliegvelden, ook de wetgeving ontwikkeld op het gebied van veiligheidsmanagement systemen voor luchthavens en vliegvelden in Nederland. Deze wetgeving is intussen overgenomen door ICAO en opgenomen in Annex 14.

Bij de Rijksluchtvaartdienst en Luchtvaartinspectie heeft hij talrijke functies vervuld. In zijn functie als Hoofd van het Bureau Toezicht op luchthavens en helihavens en als lead auditor was hij verantwoordelijk voor de veiligheid inspecties en audits van luchthavens, helihavens en offshore helikopterdekken. In deze functie was hij ook verantwoordelijk voor het toezicht op de General Aviation. De laatste 4 jaar tot 2004 werkte hij als hoofd van de afdeling vliegveiligheid van de Handhavingsdienst Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de uitvoering van het SAFA programma. (Safety Assesment Foreign Aircraft of veiligheidsbeoordeling van vliegtuigen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen) en  in de Divisie Luchtvaart van de inspectie bekleedde hij ook de functie als Manager Crisisbeheersing.
In het jaar 2000 hield de Luchtvaartinspectie op te bestaan en werd het de Inspectie Verkeer en Waterstaat en sinds 2012 is de naam van de dienst weer veranderd in de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Met zijn bedrijf  Aviation Support stelt hij vanaf 2004 zijn kennis beschikbaar voor de luchtvaartindustrie, door het aanbieden van een breed scala van consultancydiensten binnen de luchtvaart tegen concurrerende tarieven.

Aviation Support biedt ondersteuning op basis van eigen specifieke luchtvaartkennis, maar ook die van andere specialisten op luchtvaartgebied in Aviation Consultancy, aangepast aan de specifieke behoeften van elke klant. Op deze manier kan het bedrijf luchtvaart ondersteuning bieden en veelzijdige en effectieve oplossingen aandragen voor een breed en divers aanbod van vragen en problemen. Aviation Support heeft intussen een brede ervaring met cliënten zoals luchthaven – en Heliport Operators, Helicopter Operators en in de kleine luchtvaart (General Aviation).

Spring naar toolbar