Services

WAT KUNT U VAN AVIATION SUPPORT VERWACHTEN?

Aviation Support biedt een breed scala aan adviezen en diensten met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een helihaven en verzorgt ook alle andere aanvragen voor vergunningen zoals de vergunning voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)  op basis van de huidige luchtvaartwetgeving en EU richtlijnen.

Aviation Support is gespecialiseerd op het gebied van helikopteroperaties en de luchtvaartinfrastructuur, zoals vliegvelden en helihavens.

Voor nieuwe helihavens verzorgt Aviation support:

  • de heliport planning;
  • bepaling van de locatie in relatie met de vliegveiligheid;
  • het doen berekenen van de 56 Lden geluidscontour op basis van het Besluit en de regeling burgerluchthavens;
  • het doen berekenen van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6, op basis van het Besluit en de regeling Burgerluchthavens;
  • het onderzoek naar de invloed van de Natuurbeschermingswet en Natura 2000 gebieden, inclusief het aanvragen van een eventuele ontheffing op basis van die wet;
  • de formele vergunning aanvraag bij de (Provinciale) autoriteiten, inclusief de project formulering en conceptontwikkeling;
  • en ten slotte de volledige inrichting, op basis van de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en de technische eisen die zijn opgenomen in bijlage 14 bij het verdrag van Chicago (ICAO Annex 14, volume ll Heliports);
  • Verder kunnen we zorgdragen voor de volledige inrichting zoals de bestrating/verharding,  indeling en drainage, verlichting en andere visuele hulpmiddelen, brandstof – en brandblusapparatuur enz.

voor bestaande luchthavens, vliegvelden, helihavens of offshore helidecks verzorgt Aviation Support

  • het uitvoeren van  inspecties, voorafgaande aan de officiële veiligheidsinspectie door de ILT
  • Voor zover gewenst, het opzetten van een veiligheidmanagement systeem, inclusief de nodige audit activiteiten – en schrijven van bedrijfshandboeken.
Voor de Algemene Voorwaarden van onze dienstverlening klikt u op algemene voorwaarden