welkom op de website van Aviation Support

Aviation Support is al vele jaren een begrip op het gebied van luchtvaart advies.
Onder het kopje services vindt u  informatie over ons advies aanbod en werkzaamheden.
Aviation Support is gespecialiseerd in de advisering over het aanleggen en inrichten van helihavens en in relatie daarmee de interpretatie van de nieuwste  luchtvaartregelgeving en de internationale ICAO normen, vastgelegd in annex 14 deel 1 aerodromes en deel  2 heliports. Maar ook vragen op het gebied van de Europese regelgeving op luchtvaartgebied worden door ons in behandeling genomen.

OVERGANGSRECHT

Vanaf 1 november 2009 werd de afgifte van een vergunning door de CAA voor de exploitatie van een helihaven bij een ziekenhuis of bedrijf, overgeheveld naar de Provincies.

Bestaande vergunningen die op basis van het BIGNAL Besluit door de CAA waren verstrekt, moesten binnen 2 jaar (1-11-2011) door de betrokken provincie opnieuw worden afgegeven. Deze transitie is in sommige gevallen nog steeds niet afgerond.

Bijkomend probleem daarbij is dat Provinciale Staten de vergunning bij verordening moeten vaststellen en dat dit college in de meeste gevallen slechts één maal per twee maanden vergadert. Het is dus zaak om de overgang van een vergunning voor een bestaande helihaven naar een provinciale verordening, maar zeker ook ten aanzien van het verkrijgen van een vergunning voor een nieuwe bedrijfsgebonden helihaven, goed te zijn voorbereid. In beide gevallen kan Aviation Support u daarbij van dienst zijn

Nu elke provincie zijn eigen beleid gaat ontwikkelen, dreigt er voor de helikopterluchtvaart in Nederland een situatie van rechtsongelijkheid te ontstaan. Wat bij de ene provincie wel wordt toegestaan wordt in de andere provincie verboden of beperkt. Aviation Support houdt deze ongewenste situatie nauwgezet bij en zal daarover rapporteren bij de verantwoordelijke rijksoverheid.

U kunt ons bereiken via de contact pagina.

Heliport New General Hospital St. Maarten

Juli 2018
Voor een nieuw te bouwen ziekenhuis op St. Maarten, werd door Aviation Support advies uitgebracht voor de aanleg van een helihaven.

Helihaven UMCUtrecht operationeel

Na enkele jaren (vanaf 2009) buiten gebruik te zijn geweest, werd de nieuwe helihaven op het dak van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (AZU) op 8 september 2016 opnieuw feestelijk in gebruik genomen.

De provincie Utrecht heeft onlangs op basis van de door Aviation Support voorbereide aanvraag, een luchthavenregeling vastgesteld.

Een indruk van de nieuwe helihaven vindt u in de rubriek portefolio video’s onder proeflanding UMC

P1100249