Medisch Spectrum Twente vraagt Luchthavenbesluit aan bij de provincie Overijssel

/

Het Medisch Spectrum Twente fungeert als traumacentrum voor de regio Twente, Overijssel en een gedeelte van Gelderland. Deze regio ligt tussen de inzetgebieden van de traumahelikoper Lifeliner 3 van de ANWB MAA, die vanuit het Radboudumc in Nijmegen (standplaats vliegveld Volkel) de regio Oost Brabant, Gelderland, Noord Limburg en Zuidoost Utrecht bedient en de traumahelikopter Lifeliner 4 van de ANWB MAA, die vanuit het UMCG Groningen (standplaats luchthaven Eelde) de regio Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en de Waddeneilanden, exclusief Texel, bedient.
Zowel Lifeliner 3 als Lifeliner 4 gebruiken de helihaven van het MST regelmatig bij inzetten aan de rand van hun regio. Van de helihaven van het MST wordt daarnaast gebruikt gemaakt door de traumahelikopter Christoph Europa 2 van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Rheine, die met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 70 km een groot deel van Twente, Overijssel en een gedeelte van Gelderland bestrijkt, of door de traumahelikopter van Christoph Westfalen van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Greven op de luchthaven Münster/Osnabrück met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 150 km, dat een groot deel van oost Nederland beslaat.
Het aantal starts en landingen vanaf en op het helikopterplatform wisselt van jaar tot jaar. Voor de toetsing of de berekende contouren van geluid en het plaatsgebonden risico binnen of buiten het door de provincie vastgestelde luchthavengebied bleven, is de provincie Overijssel destijds in 2011 uitgegaan van 140 traumavluchten per jaar (280 vliegbewegingen), plus 20 vliegbewegingen voor trainingsdoeleinden. Uitgaande van in totaal 300 vliegbewegingen per jaar, is met het rekenpakket Lden-tool het geluid berekend. Het Besluit burgerluchthavens stelt dat vaststelling van een luchthavenbesluit vereist is als de contour van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar of de geluidcontour van 56 dB(A) Lden buiten het luchthavengebied valt. Gebleken is dat de contouren binnen het vastgestelde luchthavengebied vielen en er daarom kon worden volstaan met het vaststellen van een luchthavenregeling.
Zoals hierboven al is aangegeven, fluctueert het aantal vliegbewegingen per jaar en zal naar verwachting de komende 5 jaar nog toenemen. Bovendien werd er in 2011 nog niet s- avonds na zonsondergang en s-nachts gevlogen. Nu is dat wel het geval. Voor de avond en nachtvluchten wordt gerekend met een straffactor in de berekeningen. Het was daarom gerechtvaardigd en met het oog op de toekomst aan te bevelen om een nieuwe berekening van het geluid en het plaatsgebonden risico te maken met ruimte voor 400 bewegingen of meer voor de eerstvolgende 5 jaar. De uitkomst van de door bureau Peutz uit Mook uitgevoerde berekeningen blijkt dat de contouren van geluid of van het plaatsgebonden risico buiten het luchthavengebied vallen. Aan de provincie Overijssel zal daarom worden verzocht om voor de helikopterluchthaven een luchthavenbesluit vast te stellen. Aviation Support zal daarvoor de aanvraag voorbereiden.
MST helihaven

Comments are closed.

Spring naar toolbar