Search
Archives

You are currently browsing the blog archives for december, 2011.

Archive for december, 2011

welkom op de website van Aviation Support

Aviation Support is al vele jaren een begrip op het gebied van luchtvaart advies. Onder het kopje services vindt u  informatie over ons advies aanbod en werkzaamheden.
Aviation Support is gespecialiseerd in het aanleggen en inrichten van helihavens en in relatie daarmee de interpretatie van de nieuwste  luchtvaartregelgeving, zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Luchtvaart, de Regeling en het Besluit Burgerluchthavens, de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en overige terreinen en de internationale ICAO normen, vastgelegd in annex 14 deel 1 aerodromes en deel  2 heliports . Maar ook vragen op het gebied van de Europese regelgeving op luchtvaartgebied worden door ons in behandeling genomen.

 

OVERGANGSRECHT

De overgang van de bestaande vergunningen die op basis van het Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen (BIGNAL) voor het exploiteren van een helihaven bij een ziekenhuis of bij een bedrijf waren afgegeven, naar de nieuwe situatie waar deze vergunningen op basis van een verordening van de Provincie opnieuw moeten worden vastgesteld, verloopt moeizaam en divers.

In sommige provincies wordt als het ware ‘gestrooid’ met een nieuwe vergunning, kennelijk om te kunnen voldoen aan de periode die hiervoor wettelijk is geregeld in een overgangswet, namelijk voor een luchthavenregeling voor 1-11-2010 en voor een luchthavenbesluit voor 01-11-2011, terwijl in andere provincies de procedures nog steeds in volle gang zijn of ten aanzien van een groot aantal helihavens nog niet eens in procedure zijn genomen, althans, de exploitant heeft nog ‘niets gehoord’ van de Provincie. Het is nog even afwachten of men zich aan de wettelijke vastgestelde perioden van het overgangsrecht kan houden. Bijkomend probleem daarbij is dat Provinciale Staten de verordeningen moeten vaststellen en dat dit college in de meeste gevallen slechts één maal per twee maanden vergadert. Het is dus zaak om de overgang van een vergunning voor een bestaande helihaven naar een provinciale verordening, maar zeker ook ten aanzien van het verkrijgen van een vergunning voor een nieuwe bedrijfsgebonden helihaven, goed te zijn voorbereid. Aviation Support kan u daarbij van dienst zijn.

Nu elke provincie zijn eigen beleid gaat ontwikkelen, dreigt er voor de helikopterluchtvaart in Nederland een situatie van rechtsongelijkheid te ontstaan. Wat bij de ene provincie wel wordt toegestaan wordt in de andere provincie verboden of beperkt. Aviation Support houdt deze ongewenste situatie nauwgezet bij en zal daarover rapporteren bij de verantwoordelijke rijksoverheid.

U kunt ons bereiken via de contact pagina.